ชั้นล่างของเรือนหลังที่ ๑ จัดแสดงพระรูปของราชวงศ์ไทย ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๕ และเครื่องดนตรีไทยของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ได้แก่ กลองโบราณขนาดใหญ่จำนวน ๖ ใบ ซอสามสาย และระนาดเอก เป็นต้น ส่วนชั้นบนนั้น มีพระพุทธรูป สมัยอู่ทองของไทย อินเดียคันธราฐ และพม่า โบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ ประติมากรรมสมัยต่าง ๆ เช่น เทวรูปศิลาพระอุมา เทวรูปอรรธนารี เป็นต้น
ระนาดเอก

จัดแสดงระนาดเอก เครื่องดนตรีของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ  พระโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

กลอง

        กลองโบราณขนาดใหญ่ ๖ ใบ ของทูลกระหม่อม
บริพัตรฯ พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซอสามสาย

        ซอสามสายคู่พระหัตถ์ ของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ
เทวรูปพระอุมา

          เทวรูปพระอุมานี้ เป็นศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุก อายุประมาณ
๑๓๐๐ ปี ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ ได้มาจากอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ปัจจุบันเทวรูปพระอุมานี้เป็นศิลปชิ้นเยี่ยม
ของพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
เทวรูปอรรธนารี

        เป็นศิลปะเขมรแบบบายน อายุประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ปี เป็นร่างพระศิวะและพระอุมาในร่างเดียวกัน

พระพุทธรูป ๓ องค์

         พระพุทธรูปปฏิมากรรม ๓ องค์ อยู่ในปราสาทจำลอง
แกะสลักลายไทย ลงรักติดกระจก อายุประมาณ ๑๐๐ ปี ลักษณะสำคัญของ
ปราสาทคือมีหลังคาหลายชั้น แต่ละชั้นเป็นงานสถาปัตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยได้แบบอย่างจากสถาปัตยกรรมอินเดียพระพุทธรูป องค์กลาง
เป็นพระพุทธรูปอินเดีย คันธารราฐ อายุประมาณ ๑๗๐๐-๑๘๐๐ ปี
ด้านซ้าย เป็นพระพุทธรูป สมัยอู่ทอง อายุประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ ปี
ส่วนด้านขวาเป็นพระพุทธรูปพม่า อายุประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ป

 

 

หน้าหลัก | หลังที่ ๑ | หลังที่ ๒ | หลังที่ ๓ | หลังที่ ๔ | หลังที่ ๕ | หลังที่ ๖ | หลังที่ ๗ | หลังที่ ๘

 

 

หน้าแรก | ประวัติ | เรือนไทย ๘ หลัง | พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง | ห้องศิลปนิทรรศมารศี | หอเขียนลายรดน้ำ | เรือพระที่นั่งเก้ากึ่งพยาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ | สมัครสมาชิก | แผนที่ | กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ส่งการ์ด | English Version

 

Copyright © 2001, All Right Reserved by Suan Pakkad Palace.