เรือนหลังนี้ส่วนใหญ่เก็บเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของ เสด็จในกรมฯ และ "คุณท่าน" ด้านนอก จัดแสดงสัปคับ ตู้พระไตรปิฎก ลายรดน้ำสมัยอยุธยา บนฝาผนังติดตาลปัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชสกุลบริพัตร งาช้างแกะสลักลายไทย พานประดับมุก ตะลุ่มประดับมุก ตลับงาช้าง เป็นต้น

เตียงประทับ
       เตียง หมอน และหมอนขวาน ฉลองพระองค์ และผ้ากรองทองสำหรับเจ้านาย


ตลับงาช้าง
       ตลับสีผึ้งและตลับแป้งทำด้วยงาช้างแกะสลัก
ตาลปัตร
            ตาลปัตรซึ่งเกี่ยวข้องกับราชสกุลบริพัตร

ตะลุ่มมุก

        ตะลุ่มประดับมุกพร้อมฝาปิด ทำด้วยไม ้เคลือบด้วยเชลแล็ก และประดับมุกเป็นลายไทยสวยงาม

ห้องอาลีบาบา
        เป็นห้องที่จัดแสดงหินสวยงามทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ "คุณท่าน"ได้รวบรวมไว้

 


 

หน้าหลัก | หลังที่ ๑ | หลังที่ ๒ | หลังที่ ๓ | หลังที่ ๔ | หลังที่ ๕ | หลังที่ ๖ | หลังที่ ๗ | หลังที่ ๘

 

 

หน้าแรก | ประวัติ | เรือนไทย ๘ หลัง | พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง | ห้องศิลปนิทรรศมารศี | หอเขียนลายรดน้ำ | เรือพระที่นั่งเก้ากึ่งพยาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ | สมัครสมาชิก | แผนที่ | กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ส่งการ์ด | English Version

 

 

Copyright © 2001, All Right Reserved by Suan Pakkad Palace.