จัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ ภาชนะเบญจรงค์ เครื่องถมเงินและถมทอง

 

ภาพวาด
           ภาพสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จิตรกรชาวฝรั่งเศสวาดไว้ สมัยอยุธยาตอนปลาย มีอายุประมาณ ๓๐๐ ปี


 

กลองกบ
            กลองใช้ในพระราชพิธี
สมัยก่อน

 

ครื่องถมทอง
          ชุดถมทอง ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายุประมาณ ๑๐๐ปี

เสลี่ยง
         เสลี่ยงและพระกลดของสมเด็จย่าของเสด็จในกรมฯ

 

หน้าหลัก | หลังที่ ๑ | หลังที่ ๒ | หลังที่ ๓ | หลังที่ ๔ | หลังที่ ๕ | หลังที่ ๖ | หลังที่ ๗ | หลังที่ ๘

 

 

หน้าแรก | ประวัติ | เรือนไทย ๘ หลัง | พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง | ห้องศิลปนิทรรศมารศี | หอเขียนลายรดน้ำ | เรือพระที่นั่งเก้ากึ่งพยาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ | สมัครสมาชิก | แผนที่ | กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ส่งการ์ด | English Version

 

 

Copyright © 2001, All Right Reserved by Suan Pakkad Palace.