ห้องศิลปนิทรรศมารศี ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น ๒ ของศิลปาคารจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ภายในบริเวณวังสวนผักกาด ชื่อของ "ห้องศิลปนิทรรศมารศี" ตั้งขึ้นตามพระนามของ หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์บริพัตร หรือ "ท่านหญิง" ศิลปินดีเด่นที่ได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวางจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ "ท่านหญิง" ทรงเป็นพระธิดาในพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์บริพัตร หรือ "คุณท่าน"

                
                 มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้ก่อตั้งห้องศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาดขึ้น เพื่อ
ส่งเสริม และเผยแพร่ งานด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับศิลปินแขนงต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการศิลปะหมุนเวียนตลอดปี
ภาพฝีพระหัตถ์ ของ มจ. มารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

 


 

 

หน้าแรก | ประวัติ | เรือนไทย ๘ หลัง | พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง | ห้องศิลปนิทรรศมารศี | หอเขียนลายรดน้ำ | เรือพระที่นั่งเก้ากึ่งพยาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ | สมัครสมาชิก | แผนที่ | กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ส่งการ์ด | English Version

 

Copyright © 2001, All Right Reserved by Suan Pakkad Palace.

View My Stats