มูลนิธิจุมภฏ- พันธุ์ทิพย์ ขอถวายความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นชีพิตักษัย ของหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์  บริพัตร เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ท่านหญิงทรงมีพระชันษา  82  ปี ขณะที่ประทับที่เมืองอันน๊อตเมืองที่อยู่ตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส

          หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์  บริพัตร  พระธิดาองค์เดียวในพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร  กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต กับหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร  ท่านหญิงประสูติเมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2474  ณ วังสวนกุหลาบ  กรุงเทพมหานคร

          หลังจากท่านหญิงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีแล้วได้เสด็จศึกษาต่างประเทศที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  และสเปน  ทรงสำเร็จการศึกษาด้านอักษรศาสตร์และวรรณคดี ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  ปริญญาเอกอักษรศาสตร์ฝรั่งเศสและปริญญาเอกทางประวัติศาสตร์ศิลป์  ณ มหาวิทยาลัยซอร์บอน

          ท่านหญิงทรงเป็นพระอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในแผนกพณิชยการภาษาอังกฤษ  2 ปี  และทรงเป็นพระอาจารย์สอนอักษรศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสและศิลปะตะวันตกที่มหาวิทยาลัยมาดริด 2 ปี

          แม้ว่าท่านหญิงทรงงานเป็นครูแต่งานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานมากที่สุดคือการเขียนภาพ  ทรงเป็นศิลปินที่มีพระอัจฉริยะด้านศิลปะ  ทรงแสดงผลงานภาพเขียนหลายครั้งในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งจนเป็นที่รู้จักของชาวฝรั่งเศส ยิ่งไปกว่านั้นนับเป็นเกียรติยศสูงสุดที่ท่านหญิงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยทรงงานศิลปะถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นประจำทุกปีดังปรากฏอยู่ในพระที่นั่งวิมานเมฆ  พระราชวังบางปะอิน  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และวังสวนผักกาด

           หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์  บริพัตร ทรงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินดีเด่น และทรงมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาประเทศ  มูลนิธิจุมภฏ- พันธุ์ทิพย์ เห็นคุณค่าของผลงาของหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ดังกล่าวจึงได้ขอประทานอนุญาต บันทึกภาพวาดส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผลงานของท่านหญิงไว้ในหนังสือภาพวาดโดยหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร (A Siamese princess: Love and magic in painting) เพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป

 

 
 
 
 
 

 

 

หน้าแรก | ประวัติ | เรือนไทย ๘ หลัง | พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง | ห้องศิลปนิทรรศมารศรี | หอเขียนลายรดน้ำ | เรือพระที่นั่งเก้ากึ่งพยาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ | สมัครสมาชิก | แผนที่ | กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ส่งการ์ด | English Version

 

 

Copyright © 2001, All Right Reserved by Suan Pakkad Palace.